رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

سه شنبه 4 آبان ماه 1395 ساعت:
نسخه 95.06.20
IP Address: 174.129.188.109
 
دانشگاه آزاد اسلامي
 

زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 96-95

نام رشته

تاریخ انتخاب واحد

تاریخ حذف و اضافه

معمـاری نقشه کشی

معماری شــــــهری

عمران ساختمـــــان

1395/06/20 تا 1395/06/21

1395/07/10 تا 1395/07/11

بهداشت مدارس

الکتــــروتکنیک

بــــرق صنعتـی

مکانیــک خودرو

ساخــت و تولید

1395/06/23 تا 1395/06/24

1395/07/12 تا 1395/07/13

1-قبل از شروع زمان انتخاب واحد جهت رفع مشکلات آموزشی به کارشناس رشته و مدیرگروه مراجعه نمایید

2-انتخاب واحد منوط به تسویه حساب بدهی قبلی و پرداخت شهریه ثابت ترم جدید می باشد.

3-رعایت پیشنیاز و همنیاز بر عهده دانشجو می باشد. طبق کاتالوگ درسی انتخاب واحد نمایید.

4-بعد از انتخاب واحد، دروس اخذ شده را به رویت مدیر گروه، جهت اطمینان از صحت انتخاب واحد برسانید.

5-انتخاب واحد فقط در تاریخ هاي ذکر شده و از طریق وب سایت امکان پذیر است و از مراجعه به آموزش خودداري شود.

6-دانشجویان میهمان جهت ثبت نام به واحد آموزش مراجعه نمایند.

8-دانشجویان ترم آخر در صورتی که از طریق وب موفق به انتخاب واحد نشدند به آموزش مراجعه نمایند

9-تاریخ شروع کلاس ها 1395/6/27 می باشد


1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.