رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

يکشنبه 7 شهريور ماه 1395 ساعت:
نسخه 95.05.23
IP Address: 23.20.6.115
 
دانشگاه آزاد اسلامي


دانشجویان محترم از تاریخ 27 مرداد نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات اقدام نماید


1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

زمانبندی ثبت نام نیمسال اول (مهر) 95-94

 نام رشته

 تاریخ انتخاب واحد

  تاریخ حذف و اضافه  

معماری نقشه کشی

معماری شهری

  1394/06/16  تا  1394/06/17

1394/07/05  تا  1394/07/06 

  بهداشت مدارس
الکتروتکنیک
برق صنعتی

  1394/06/18  تا  1394/06/19

 1394/07/07  تا  1394/07/08  

  زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم (بهمن) 95-94

نام رشته

تاریخ انتخاب واحد

تاریخ حذف و اضافه

معماری نقشه کشی

معماری شهری

ساختمان

  1394/11/03  تا  1394/11/05

  1394/11/17  تا  1394/11/18

 برق صنعتی

الکتروتکنیک

ساخت و تولید

بهداشت مدارس

  1394/11/06  تا  1394/11/08

  1394/11/19  تا  1394/11/20


 

 
1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.